Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Informacja dotycząca raportowania stanu zapewnienia dostępności - TERMIN do 31.03.2021 r.

Informacja dotycząca raportowania stanu zapewnienia dostępności - TERMIN do 31.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

 uprzejmie przypominamy, że ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.  W dniu 31 marca 2021 r. mija termin złożenia raportów o stanie zapewnienia dostępności przez wszystkie podmioty publiczne zobowiązane do tego zapisami art. 11 ww. ustawy.

 Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione
w art. 3 ustawy tj. w szczególności:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

 Podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewniania dostępności dostępne są pod poniższym  linkiem

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/raport-o-zapewnieniu-dostepnosci/

Autor: Grzegorz Jasionowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-25 21:01przez: Grzegorz Jasionowski
Opublikowano:2021-03-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:3272

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo