Rejestr instytucji kultury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Stary Lubotyń , prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.
Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.
W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy Stary Lubotyń.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

Załączniki:

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Stary Lubotyń

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Lubotyniu

Księga rejestrowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2750