Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-14 ( Imieniny: Kamili, Kamila)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne

Zasady Organizacji zgromadzeń

Zgromadzenie publiczne – postępowanie zwykłe

Termin złożenia zawiadomienia nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer  dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2.  Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w   przypadku jego wyznaczenia, w celu wydania identyfikatora.

 Zgromadzenia publiczne – postępowanie uproszczone (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji).

Termin złożenia zawiadomienia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Wymagane dokumenty :

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie Gminy Stary Lubotyń, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jednym z wybranych sposobów:
  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu,  I piętro, pokój 11,  (informacja telefoniczna nr 29 644-64-22 wew. 104);
  • za pomocą faksu nr 29 644-64-25;
  • za pomocą  komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@lubotyn.pl

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-09 14:38przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2017-05-09 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Odwiedziny:4937

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo