Punkty Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Stary Lubotyń.

Adres:
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki,
działka ewidencyjna nr 167/1

 godziny przyjmowania odpadów:

od godz. 9:00 do godz. 15:00

Kontakt: Robert Tyszka nr tel. 661 469 083

 

Frakcje odpadów odbierane w PSZOK:

a)      przeterminowane lekarstwa,
b)      zużyte akumulatory i baterie,
c)      chemikalia i odpady zawierające rtęć,
d)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f)       żużel i popioły paleniskowe,
g)      komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych i rozbiórkowych, na które nie potrzebne jest pozwolenie na budowę,
h)      zużyte opony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-06-26
Data publikacji:2017-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Wybraniak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1345