Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Lubotyń z siedzibą:
Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń,

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

3)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4)    podawanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.  W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane,

5)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:717