Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467) zmienił się zakres beneficjentów do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej; aktualnie uprawniona do niej będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Rozszerzeniu uległ zakres usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na terenie powiatu ostrowskiego utworzone zostały 3 punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast z powodu braku podmiotów spełniających wymagania do prowadzenia poradnictwa obywatelskiego – w roku bieżącym takiego punktu nie utworzono.

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Ostrowi Mazowieckiej w budynku Bursy Szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15 i jeden punkt w Małkini Górnej w Zespole Szkół im. St. Staszica przy ul. Nurskiej 150. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Małkini Górnej, jeden raz w tygodniu udziela nieodpłatnej pomocy prawnej również w lokalu Urzędu Gminy w Nurze.

W Punkcie NPP w Małkini Górnej oraz w Urzędzie Gminy w Nurze porad prawnych udzielają radcowie prawni z Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie.

W lokalu przy ul. Rubinkowskiego 15 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach 13.00-17.00 porad prawnych udzielają na zmianę adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, natomiast w godzinach od 8.00 do 12.00 porad prawnych udzielają radcowie prawni z Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie.

Stosownie do art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń można dokonać telefonicznie pod numerem:

+48 884 938 188 – w przypadku korzystania z porad w punktach prowadzonych przez Fundację Togatus Pro Bono, 29 645 71 01 – P. Anna Krystoszyk, w przypadku korzystania z porad udzielanych przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:543