Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-08 ( Imieniny: Delfiny, Marii)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z rozdziałem 4A ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Lubotyń tworzy i prowadzi Wójt Gminy Stary Lubotyń od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Lubotyń jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Stary Lubotyń na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

-       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

-       numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-       numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

-       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu (pok. 11) oraz na stronie internetowej urzędu.

Załączniki:

Wniosek o wpisanie do rejestru - plik pdf 448 kB

Oświadczenie - plik pdf 399 kB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - plik pdf 163 kB

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-10 12:05przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2017-05-10 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Odwiedziny:3263

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo