Informacje i ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r.

2020-12-22

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść obwieszczenia - plik pdf 272 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2020 r.

2020-12-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwziecia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko.

Treść obwieszczenia - plik pdf 396 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 5 listopada 2020 r.

2020-11-05

Wójt Gminy Stary Lubotyń zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obory wolnostanowiskowej we wsi Rabędy.

Treść obwieszczenia - plik pdf 761 kB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

2020-06-09

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” w dniach od 09.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2019-04-25

Wójt Gminy Stary Lubotyń zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie obory dla krów mlecznych.

Załaczniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 224 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 16 sierpnia 2018 r.,

2018-08-16

Wójt Gminy Stary Lubotyń zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie obory rusztowej wolnostanowiskowej.

Treść obwieszczenia - plik pdf 761 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 4 czerwca 2018 r.

2018-06-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 4 czerwca  2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściółkowym na 120 DJP.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 445 kB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 roku.

Treść obwieszczenia - plik pdf 139 kB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-11
Data publikacji:2017-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9480