Wybory Prezydenta RP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

2020-03-09

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dokonywać można codziennie  do dnia 10 kwietnia 2020 roku (piątek), w godzinach pracy Urzędu t.j. w godz. 7.30 - 15.30. Zgłoszenia przyjmować będzie Sekretarz Gminy w pok. nr 23.

Sposób zgłaszania, zasady powoływania a także dokonywania zmian w składach oraz tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267, 771) oraz (M.P. z 2020 r. poz. 249).

Mając jednakże na względzie sytuację ponującą na terenie kraju, dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość przesłania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@lubotyn.pl

W takim przypadku, oryginały dokumentów zgłoszeniowych należy przesłać do tutejszego Urzędu tradycyjną pocztą.
Ewentualne szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 663125125.

Wzór zgłoszenia - plik pdf 142 kB

Wzór zgłoszenia - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców - plik pdf 72 kB

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

2020-02-13

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Treść zarządzenia - plik pdf 147 kB

Zarządzenie wyborów

2020-02-12

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść postanowienia - plik pdf 1,33 MB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:118