Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 2 marca 2022 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci gazowej oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 183 kB

4 marca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 2 marca 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 2 marca 2022 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 327 kB

4 marca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 2 marca 2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie piasków metodą odkrywkową ze złoża piasków "

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 3,6 MB

17 lutego 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego w sprawie podjęcia decyzji zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórka i budową mostu w miejscowości Gumowo.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 451 kB

15 lutego 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 7 lutego 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie w Ostrołęce o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego..

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 397 kB

10 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 7 lutego 2022 r.

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2022 rok"

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2022 r.".

Treść projektu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.lubotyn.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 26 stycznia do 16 lutego 2022 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 lutego 2021 r. na:
- adres poczty elektronicznej: gmina@lubotyn.pl
- numer faksu (29) 644 64 25
- adres Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń.

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2022 rok"

Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Stary Lubotyń o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej  nr 260807W Świerże - Żyłowo - Pałapus Włościański".

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 420 kB

Treść decyzji - plik pdf 3,35 MB

25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 21 stycznia 2022 r.

Rok 2022

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Rok 2022