Poziomy recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 Osiągnięty przez Gminę Stary Lubotyń poziom:

 1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2012 r. – 0,1%

2013 r. – 12,2%

2014 r. – 17,35%

2015 r. – 10,41%

2016 r. – 32,72%

2)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2012 r. – 59,9%

2013 r. – 48,6%

2014 r. – 25,79%

2015 r. – 0,28%

2016 r. – 0%

3)  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

2012 r. – 0%

2013 r. – 100%

2014 r. – 100%

2015 r. – 42,86%

2016 r. – 100%

 Osiągnięty przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziom:

 1)  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

2016 r. – 79,61%

 2)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2016 r. – 0%

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-06-26
Data publikacji:2017-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Wybraniak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2916