Podatki i opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podatki i opłaty lokalne

2017-05-09

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu
BS w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Stary Lubotyń
57 8923 1034 0300 0459 2003 0120


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2022 roku:

 

Uchwała Nr XXXI/173/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stary Lubotyń w 2022 roku.

Uchwała Nr XXX/174/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 r.

Uchwała Nr XXX/175/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/120/20 z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

INFORMACJE I DEKLARACJE NA PODATEK

 PODATEK ROLNY

- IR-1 informacja o gruntach

-ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

- DR-1 deklaracja na podatek rolny

- ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

-DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK LEŚNY

- IL-1 informacja o lasach

- ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

- DL-1 deklaracja na podatek leśny

- ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Dokumenty wymagane od osób fizycznych:

1. Informacja o gruntach,

2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

3. Informacja o lasach,

4. deklaracja na podatek od środków transportowych

- powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.


Dokumenty wymagane od osób prawnych:

1. deklaracja na podatek rolny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

2. deklaracja na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia na dany rok podatkowy

3. deklaracja na podatek leśny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

4. deklaracja na podatek od środków transportowych - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.

Terminy płatności podatku:

- osoby fizyczne: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: do 15 każdego miesiąca,

- podatek od środków transportowych: 15 luty, 15 września.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-05
Data publikacji:2017-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5000