2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 29/0050/2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2019-10-04

Zarządzenie nr 28/0050/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 25/0050/2018 Wójta Gminy Stary Lubotyń.

2019-10-04

Zarządzenie nr 27/0050/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

2019-10-04

Zarządzenie nr 26/0050/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

2019-10-04

Zarzadzenie nr 25/0050/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

2019-10-04

Zarządzenie nr 23/0050/2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2023 i projektu budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2019 rok.

2019-10-04

Zarządzenie nr 22/0050/2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy, szkołach oraz jednostkach OSP.

2019-10-04

Zarządzenie nr 21/0050/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.

2019-10-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2019-10-04
Data publikacji:2019-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3882