Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 stycznia 2021 r.

2021-02-01

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gmina Stary Lubotyń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środwisko.

Treść obwieszczenia - plik pdf 140 kB

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Stary Lubotyń – Gminny Komisarz Spisowy w Starym Lubotyniu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert: 9 luty 2021 r., godz. 15.00.

Wiecej szczegółów - w ogłoszeniu

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2021 r.

2021-01-18

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. :Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,64.

Treść zawiadomienia - plik pdf 4,24 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2020 r.

2020-12-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia polegajacego na powierzchniowej eksploatacji pisków skaleniowo-kwarcowych ze złoża "ŻOCHOWO I".

Treść obwieszczenia - plik pdf 360 kB

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r.

2020-12-29

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki".

Treść obwieszczenia - plik pdf 388 kB

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

2020-12-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrowski własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 758 kB

Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 1 grudnia 2020 r.

2020-12-11

Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej nieruchomość położoną w obrębie Rabędy, jednostka ewidencyjna Stary Lubotyń.

Załączniki:

Treść decyzji - plik pdf 2,86 MB

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020 r.

2020-11-20

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020r. o zebranym materiale dowodowym w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Stare Rogowo.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 730 kB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-05
Data publikacji:2017-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9240