Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Informacje ogólne

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, pok. nr 10.

Dni i godziny otwarcia: zgodnie z harmonogramem.

Kto może skorzystać z pomocy?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych.

• Osoby samozatrudnione, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalna pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora.

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji.

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego.

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez internet na stronie www.np.ms.gov.pl.

• W Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonującym na terenie gminy lub powiatu.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Załączniki:

Harmonogram - plik pdf 370 kB

Autor: Andrzej Podrez

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-11 11:03przez: Andrzej Podrez
Opublikowano:2019-02-11 13:21przez:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:4323

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.