Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 28 lipca 2022 r.

Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 378 kB

1 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 28 lipca 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Stary Lubotyń pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf - 317 kB

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 2,19 MB

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 lipca 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/220/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

27 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/220/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

Uchwała Nr XXXVII/219/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

27 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/219/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

Uchwała Nr XXXVII/218/22 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2027".

27 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/218/22 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2027".

Uchwała Nr XXXVII/217/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2027 (PONE)”.

27 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/217/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2027 (PONE)”.

Uchwała Nr XXXVII/216/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o

27 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVII/216/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 – 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o