Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Poradnictwo rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 645-53-58, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, www.pcprostrowmaz.pl; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnia Rodzinna ul. Rubinkowskiego 15 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 644-17-56 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo psychologiczne

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Rubinkowskiego 15 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 745-34-76, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, www.pppostrowmaz.pl/; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 2. Fundacja ITAKA skr. Poczt 127, 00958 Warszawa 66, tel. 800-702-222 czynne 24 godz. przez 7 dni w tygodniu www.liniawsparcia.pl, porady@liniawsparcia.pl

Poradnictwo pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Rubinkowskiego 15 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 745-34-76, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, www.pppostrowmaz.pl/; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo tel. 86 271-71-20, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Kościelny 6 07-306 Brok tel. 29 745-75-57 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, tel. 29 745-56-91, 29 644-86-77 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Drohiczyńska 2 pok. 23,24,25 07-322 Nur tel. 86 277-41-18 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 745-32-41, 29 745-24-45 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 745-21-91 29 746-86-00 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń tel. 644-64-22 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie tel. 86 475-40-75 w. 4 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645-80-00 w. 31 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kowalska 17 07-323 Zaręby  Kościelne tel. 86 270-60-04, 86 276-31-27  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 11.  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Al. Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty Pianki tel. 86 277-50-73 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;  (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przy GOPS ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo tel. 86 271-71-20
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS Pl. Kościelny 6, 07-306 Brok
 3. Grupa AA ul. Biegańskiego 3/11, 07-320 Małkinia Górna tel. 608-895-624; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kowalska 17, 07-323 Zaręby Kościelne tel. 86 270-60-04, 86 276-31-27  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 645-53-58, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, www.pcprostrowmaz.pl; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 2.  Komenda Powiatowa Policji, ul. K. Piłata 12 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 746-92-00, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 www. mazowiecka.policja.gov.pl/wor/; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 3. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 800-120-002 czynne od poniedziałku do soboty w godz. 08.00-22.00, niedzielę i święta godz. 08.00-16.00 www.niebieskalinia.info, biuro@niebieskalinia

Poradnictwo dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy, ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 745-21-51,52, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, https://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/ (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Komenda Powiatowa Policji, ul. Piłata 12 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 746-92-00, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 www.mazowiecka.policja.gov.pl/wor/; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 556-04-24 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 www.uokik.gov.pl
 2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa, tel. 22  826 18 30 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 www.wiih.gov.pl; Delegatura w Ostrołęce ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka tel. 29-760-58-75,
 3. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, www.skp.pl,
 4. Federacja Konsumentów ul. Ordynacka 11 lok. 1, 00-364 Warszawa, tel. (22) 827-11-73,www.federacja-konsumentow.org.pl,
 5. Europejskie Centrum Konsumenckie Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa, tel. 22 55 60 118, Porady dla konsumentów (dyżur telefoniczny i wizyty osobiste): poniedziałek – piątek: 10.00-14.00, godziny pracy centrum: poniedziałek–piątek: 8.30-16.30, www.konsument.gov.pl
 6. Arbiter Bankowy ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, tel. 22 486-84-00 Biuro Obsługi Klienta ZBP ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa tel. (22) 348 40 80 www.zbp.pl
 7.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. 3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 645-71-01 czynne w piątek w godz. 8.00-12.00; (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo z zakresu praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa, tel. 22 583 66 00. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15 www.brpd.gov.pl

Poradnictwo z zakresu praw pacjenta

 1. Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa tel. 22 532-82-43, Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00, wtorek – piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, www.rpp.gov.pl
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia ul. 02-390 Warszawa
  ul. Grójecka 186, tel. 22 572 60 00, 800 392 976 – infolinia, 22 572 60 42 – infolinia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Oddział Mazowiecki ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, tel. 22 456 74 01 http://www.nfz-warszawa.pl/, 800 804 007 - bezpłatna infolinia "kolejkowa" (poniedziałek – środa, piątek 8:00-16:00; w czwartki 8:00-18:00) tel. 22 456 74 01 - infolinia

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 746-27-01, 745-23-34, 745-20-50,  czynne: pon.7:00-17:00, wt.-pt.: 7:00-15:00 (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy ul.  Barska 28/30, 02-315 Warszawa,   tel.22 391-82-15. Porady są udzielane przez centrum poradnictwa PIP od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 22 667 65 00 www.pip.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce ul. Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka. Porady udzielane są osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00


 

Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego

Urząd Skarbowy, ul. S. Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 645 20 00 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

 1. Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa tel. 22 333-73-26 Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.
  Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.Dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego.
  Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Finansowego z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. www.rf.gov.pl
 2. Arbiter Bankowy ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, tel. 22 486-84-00 Biuro Obsługi Klienta ZBP ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa tel. (22) 348 40 80 www.zbp.pl

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa; całodobowy dyżur (22)  361 69 00, (22)  785 700 177 email: mailto:dyzurny@rcb.gov.pl www.rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/ poczta@rcb.gov.pl,

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (lokal dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 29 645-71-04, w godzinach od 16.00 – 08.00 ul. 11 Listopada 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka (lokal nie dostępny dla osób poruszających się na wózkach) tel. 29 746-32-00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2019-02-11
Data publikacji:2019-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1516