Jesteś tutaj: Start / Uchwały Rady Gminy / 2014

2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXVII/209/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2014 rok.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVII/208/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVII/207/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVI/206/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doż

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVI/205/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie do

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVI/204/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2017-11-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Jan Janusz Podbielski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7956