2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 23/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 22/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 21/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu Filia w Podbielu.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 20/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 19/0050/2016 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 18/0050/2016 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 17/0050/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 15/0050/2016 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2017-11-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Ireneusz Gumkowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3292