Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2024 rok"

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580 z późn. zm.) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2024 r.".

Treść projektu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.lubotyn.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 10 stycznia do 2 lutego 2024 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 lutego 2024 r. na:
- adres poczty elektronicznej: gmina@lubotyn.pl
- numer faksu (29) 644 64 25
- adres Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń.

Załączniki:

Projekt uchwały - plik pdf 441 kB

Formularz uzgodnień - plik docx 13 kB

Autor: Milena Trzaska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-10 08:45przez: Milena Trzaska
Opublikowano:2024-01-10 08:53przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:516

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.