Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXIII/192/22 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/192/22 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXIII/191/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok”.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/191/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok”.

Uchwała Nr XXXIII/190/22 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń".

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/190/22 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń".

Uchwała Nr XXXIII/189/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/189/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

Uchwała Nr XXXIII/188/22 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń na rok 2022.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/188/22 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń na rok 2022.

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027.

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2023 z perspektywą do roku 2027.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2027".

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 1,5 MB

31 marca 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2022 r.

Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 15 marca 2022 r.

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

Treść zawiadomienia plik pdf 423 kB

17 marca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z 15 marca 2022 r.