Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXIV/200/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/200/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

Uchwała Nr XXXIV/199/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/199/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

Uchwała Nr XXXIV/198/22 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Stary Lubotyń.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/198/22 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXXIV/197/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/197/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXIV/196/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Lubotyń.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/196/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXXIV/195/22 w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia Regulaminu tego handlu.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/195/22 w sprawie wyznaczenia miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia Regulaminu tego handlu.

Uchwała Nr XXXIII/194/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/194/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2022.

Uchwała Nr XXXIII/193/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

12 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIII/193/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.