Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Kierownicy jednostek organizacyjnych

13 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Kierownicy jednostek organizacyjnych

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

8 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu

7 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z wykonania budżetu

Przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki

24 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki

Przetarg na budowę parkingu w Starym Lubotyniu

12 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na budowę parkingu w Starym Lubotyniu

Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego.

Załączniki:

Treść postanowienia - plik pdf 401 kB


 

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

 

 

Rok 2021

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2021 r. dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

Rok 2020

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2020 r. dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.000,00 zł.

 

Rok 2019

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.000,00 zł.

 

Rok 2018

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2018 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.633,60 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 400 000,00 zł.

 

Rok 2017

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2017 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28.900,00 zł,

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Stary Lubotyń w 2017 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 000,00 zł.

- Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 93 292,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 200 000,00 zł.

 

Rok 2016

- Usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary Lubotyń w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.300,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap III  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 650 000,00 zł.

Rok 2015

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 25.500,00 zł.

- Budowa ścieżki ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 64 332,81 zł.

Rok 2014

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.500,00 zł

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku – II etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.300,00 zł.

Rok 2013

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2013 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 36.401,40 zł.

Rok 2012

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.342,40 zł.

Rok 2011

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.775,11 zł.

 

 

 

 

 

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2012 - 2017

10 maja 2017
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2012 - 2017