Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” w dniach od 09.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń , w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.bip.lubotyn.pl

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagimożna zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu lub drogą poczty elektronicznej na adres do dnia 29.06.2020 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

Projekt "Programu Ochrony Środowiska" - plik pdf 3,7 MB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Wybraniak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1065