Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2017

Dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr Os.129.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Stary Lubotyń z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Dotyczące informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr Os.331.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stary Lubotyń informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

 

Dotyczące projektu budżetu gminy

Uchwała Nr Os.398.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Lubotyń na 2020 rok.

Dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr Os.164.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Stary Lubotyń za 2016 rok

 

Dotyczące projektu wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr Os.397.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2024.

 

Dotyczące prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań Gminy Stary Lubotyń

Uchwała Nr Os.84.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stary Lubotyń

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-06-08
Data publikacji:2017-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1710