Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025.

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025.

Uchwała Nr XXV/153/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025".

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/153/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025".

Uchwała Nr XXV/152/21 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021-2023".

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/152/21 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021-2023".

Uchwała Nr XXV/151/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/151/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXV/150/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2021 rok”

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/150/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2021 rok”

Obwieszczenie- zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa z przebudową i modernizacja obory z częściową zmianą sposobu uzytkowania budynku magazynowego na oborę wolnostanowiskową o obsadzie docelowej dp 120 DJP".

Treść obwieszczenia - plik pdf 376kB

6 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie- zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/149/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

31 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/149/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.