Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Treść zarządzenia - plik pdf 147 kB

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zarządzenie wyborów

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść postanowienia - plik pdf 1,33 MB

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie wyborów

Plan zamówień na 2020 rok.

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza plan zamówień publicznych na 2020 r.

Załączniki:

Plan zamówień na 2020 r. - plik pdf 856 kB

4 lutego 2020
Czytaj więcej o: Plan zamówień na 2020 rok.

Uchwała Nr X/65/19 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu.

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr X/65/19 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu.

Uchwała Nr XIII/88/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/88/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIII/90/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/90/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/89/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/89/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XIII/88/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

30 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/88/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.