Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) informuje o wywieszeniu w dniach od 10 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Stary Lubotyń, położone w miejscowości Rząśnik, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Pan Tomasz Zaręba, I piętro, pokój nr 11.

Załączniki:

Wykaz nieruchomości - plik pdf 316 kB

10 marca 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dokonywać można codziennie  do dnia 10 kwietnia 2020 roku (piątek), w godzinach pracy Urzędu t.j. w godz. 7.30 - 15.30. Zgłoszenia przyjmować będzie Sekretarz Gminy w pok. nr 23.

Sposób zgłaszania, zasady powoływania a także dokonywania zmian w składach oraz tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267, 771) oraz (M.P. z 2020 r. poz. 249).

Mając jednakże na względzie sytuację ponującą na terenie kraju, dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość przesłania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@lubotyn.pl

W takim przypadku, oryginały dokumentów zgłoszeniowych należy przesłać do tutejszego Urzędu tradycyjną pocztą.
Ewentualne szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 663125125.

Wzór zgłoszenia - plik pdf 142 kB

Wzór zgłoszenia - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców - plik pdf 72 kB

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Powoływanie obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XIV/96/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/96/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XIV/95/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/95/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

Uchwała Nr XIV/94/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/94/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XIV/93/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2020 rok”.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/93/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2020 rok”.

Uchwala Nr XIV/92/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwala Nr XIV/92/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIV/91/20 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/91/20 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.