Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020 r.

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020r. o zebranym materiale dowodowym w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Stare Rogowo.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 730 kB

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020 r.

Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 6.11.2020 r.

Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 6.11.2020r. o przesunięciu terminu na składanie wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Budziszki.

Załączniki:

Treść informacji - plik pdf 1,08 MB

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 6.11.2020 r.

Uchwała Nr XXI/129/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/129/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/128/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/128/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

Uchwała Nr XXI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2020/2021.

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2020/2021.

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 5 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Stary Lubotyń zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obory wolnostanowiskowej we wsi Rabędy.

Treść obwieszczenia - plik pdf 761 kB

5 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 5 listopada 2020 r.

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracyna na lata 2021-2023.

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na lata 2021-2023 r. z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Treść zarządzenia - plik pdf 108 kB

Treść projektu uchwały - plik pdf 287 kB

Formularz opinii - plik doc 24 kB

26 października 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracyna na lata 2021-2023.