Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2020 r.

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na 2020 r. z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Treść zarządzenia - plik pdf 108 kB

Treść projektu uchwały - plik pdf 287 kB

Formularz opinii - plik doc 24 kB

18 października 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 24/0050/2019 w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył: inspektor ochrony danych - Andrzej Podrez.

11 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 24/0050/2019 w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.

Zarządzenie nr 23/0050/2019 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej.

11 października 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 23/0050/2019 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Uchwała nr IX/61/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr IX/61/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

Uchwała nr IX/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr IX/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2019 - 2023.